Universal Perspective

UNIVERSEEL PERSPECTIEF

Johanna Kleipool werkt al ruim 20 jaar als Merkaba teacher en heeft vele mensen geholpen om hun Merkaba te activeren. Werken met het Universeel Perspectief is een logische volgende stap op haar weg, want ook hierbij is de Merkaba essentieel. Omdat Johanna zowel in Zuid Amerika als in Nederland werkt en heeft deelgenomen aan 6 intensieve trainingen bij Alejandra Casado, was zij de aangewezen persoon om dit Spaanstalige werk te vertalen en voor de Nederlands sprekenden toegankelijk te maken.

Hieronder 3 artikelen over U.P. (artikel 1 onderaan)


Artikel 3 geschreven door Johanna Kleipool
Het belang van de Merkaba en het Universele Perspectief (UP)

Voordat je dit artikel leest, raad ik je aan om eerst mijn twee voorgaande artikelen te lezen (zie onder) en wellicht naar de video te kijken waarin ik de essentie presenteer van dit werk dat gebaseerd is op de kwantumleer en de 5 biologische wetten van Dr. Hamer.
Zie mijn website:
www.merkabalight.com/universeelperspectief

De laatste tijd hebben jullie mij veel horen praten over het Universele Perspectief en dat was -naar mijn mening- ook nodig, omdat deze andere levensvisie eerst heel diep begrepen moet worden. Het duurt namelijk een aantal quarantaines (periodes van 40 dagen) voordat een nieuwe mindset ontstaat.

Omdat mijn resonantie met UP zó groot was, ben ik naar 7 intensieve trainingen van Alejandra geweest en heb ik besloten om al haar video’s  vanuit het Spaans naar het NL te vertalen. Met een gerust hart kan ik zeggen, dat dit het grootste werk is dat ik ooit in mijn leven heb gedaan.

Om te beginnen, gaan we naar de tijds- en ruimteopening die zich buiten de Oorsprong / Bron / Essentie / Waarheid bevindt, waar wij allen met de IMperfectie kunnen experimenteren. Velen proberen om perfect te zijn, maar wanneer zijn we dat?! Wat zijn die normen en waarden en is de perceptie van die perfectie waar?

De regels voor perfectie zijn verschillend en daaruit blijkt al dat deze gewenste perfectie niet bestaat. Gelukkig maar!

Als we alleen maar perfectie willen beleven, hadden wij in de Eenheid kunnen blijven. Daar waar wij allemaal God, Yaweh, Allah, Goden, engelen, wezens van andere planeten e.d. hebben geplaatst, is niet de Oorsprong waar ik het over heb. Daarover spreek ik later.

Iedereen is uit de Bron gestapt met een serie vragen over de IMperfectie en het is bijzonder boeiend om te ontdekken met welke vragen je zelf uit de Bron bent gestapt. Onze (geliefde en niet geliefde) naasten zijn onze mede- en soms tegenspelers.

Stel dat we wilden ervaren hoe het is om verlaten te worden, dan hebben we iemand nodig die dat doet, en ons hoe dan ook achterlaat of verlaat.  Degene die zo hard en wreed is om dat te doen, is ook deel van het geheel en komt ook uit De Bron om ervaringen op te doen, maar deze persoon ‘speelt’ slechts de tegenovergestelde rol, want bij de meeste thema’s die we kiezen om te beleven, hebben we een mede-/tegenspeler nodig.

Bij de Bron is alles onscheidbaar, totaal één. Binnen de tijds- en ruimteopening waar wij ons nu bevinden, is juist alles verdeeld; goed en kwaad; zwart en wit; en welke vorm van dualiteit dan ook.

Om al die dualiteitservaringen op te doen, delen we onszelf op in drie delen.

Allereerst er dat deel van ons dat altijd bij de Bron is.

Vervolgens maken een Dubbele van onszelf die een programma kiest, en ons Verdubbelde die het programma beleeft en uitvoert.

Denk maar aan de film Avator waar de hoofdrolspeler in een tank ligt met een programma. Dat is de Dubbele en degene die bij de Avatars is en leeft, is de Verdubbelde. Dat is degene die het programma van de Dubbele beleeft.

Op het 7e niveau is alles heel, compleet, ondeelbaar;

Op het 4e niveau bevindt zich ons Dubbele die een programma kiest, en

Op het 1e niveau is de Verdubbelde die het programma uitvoert.

Om het 7e niveau is een energielaag, ofwel het kwantumveld. Zonder die energie is niets mogelijk en rondom het kwantumveld bevindt zich een veld met alle mogelijke distorsies. Dus alle mogelijke scenario’s van IMperfectie.

Het 4e niveau is het niveau waar wij denken dat onze Goden, engelen, ET’s etc. zich bevinden.

Het 4e niveau heeft veel namen, zoals Dubbele, Programma, Reiziger, Hemel, Walhallah, Nirvana, Architect, Ziel, zielenboek.

Het 1e niveau is het niveau waarop wij –de Verdubbelden- onze ervaringen opdoen.

Het is belangrijk om ons te realiseren dat er op ieder niveau één punt is waar we authentiek en oorspronkelijk zijn: het dubbele nulpunt op ieder lineair niveau.

Deze lineaire niveaus worden allemaal X-assen genoemd en die ene verticale as vanuit de Bron, wordt de Y-as genoemd, ofwel de Wezens-as die een directe verbinding is tussen het nulpunt van ieder niveau met de Bron. Alle andere punten op de X-lijnen zijn virtueel.

Ieder kan ervoor kiezen, om in het nulpunt te staan en van daaruit te leven.

Een kleine oefening:
Ga in het dubbele nulpunt staan en draai met je ogen naar de kant waar voor jou het verleden is. (Voor de meesten is dat links). Aan het uiteinde van die lijn plaats je de toeschouwer van het maximale verleden (links) en die  van de maximale toekomst plaats je rechts.

Intussen heb je al geleerd hoe je via fysieke oefeningen het heden, de toekomst en het verleden met elkaar als een lemniscaat kunt verbinden.

20150710_voetjes_wit_s.png

Het is belangrijk om deze oefening ook echt fysiek te doen, want daarmee beïnvloed je je neurologische systeem. Ik praat nu niet over hoe vaak en hoe lang je deze oefening moet doen. Start de Methodologie altijd vanaf het eerste niveau naar boven. Begin nooit zomaar op een ander niveau!

Haast iedereen doet zijn ervaringen op in het pingpong veld; het veld dat links van de Wezens-as ligt. Dit pingpongveld omvat het 1e t/m het 4e niveau. Dat is het gebied waar we onze ervaringen opdoen en alle informatie over de IMperfectie verzamelen.

20150710_UP_pingpong_z-w_s.png

Maar als we ervoor kiezen om vanuit ons dubbele nulpunt op ieder niveau te leven, en verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden, dan kan de veel hogere frequentie van de toekomst -de antimaterie- de frequentie van het verleden en heden (materie) verhogen.

Daardoor wordt het verleden minder zwaar en dan worden alle (vaak pijnlijke) ervaringen samengevoegd tot één massa, die ontdaan wordt van alle pijn en lijden en verandert in een pakket van informatie; een heel waardevol pakket aan informatie. Daar ging het vanaf het begin om: informatie verzamelen over de IMperfectie.

Wij kunnen zelf besluiten wanneer wij ons rijke pakket aan informatie weer naar Huis willen brengen; terug naar de Bron. Dat is dus een BESLUIT, dat het gevolg is van een bewustzijn. En om dat te doen, hoeven wij natuurlijk  niet te sterven.

Als we eenmaal bij De Bron zijn, kunnen wij zelf bepalen of wij nog meer ervaringen willen opdoen, ofwel direct -via onze Zijnsas- naar het 1e niveau te gaan en dan werkelijk te gaan doen waar onze passie ligt. Die passie heeft niets te maken met overleven, veiligheid, vergelijken en competitie of het opvullen van leemtes.

Verreweg de meesten van ons hebben duizenden jaren in het ‘pingpong’veld geleefd.

Sinds 1995 heb ik aan velen geleerd hoe zij hun Merkaba –hun eigen  lichtvoertuig- kunnen activeren. Dat was een groot kado omdat men binnen dit pingpongveld een veel hogere frequentie kreeg, waardoor zware en negatieve energieën van buitenaf geen invloed hadden. Diegenen die hebben geleerd om hun Merkaba te activeren, hoeven zich nooit te beschermen tegen negativiteit en zware energieën, omdat ze als gevolg van hun eigen werk, zo’n hoog frequentieveld om zich heen hebben gemaakt, dat zij als gevolg daarvan op een natuurlijke manier beschermd zijn. Met de zeer hoge frequentie van het Merkaba-veld hoeft niemand zich druk te maken over het zichzelf te willen e/o moeten beschermen, want met die zeer hoge frequentie IS men ondoordringbaar voor de lagere frequenties. Met de Merkaba hoeft niemand zich te beschermen.

Het je willen beschermen, is jezelf buiten de Eenheid plaatsen. Als je dat doet, ga je ervan uit dat het HIER goed is en DAAR niet. Dus dan blijf je in dualiteit.

Maar daarentegen leidt het activeren van ieders eigen Merkaba tot een dusdanig hoog frequentieveld, dat men automatisch beschermd is en in eenheid kan leven.  

Het leven met een geactiveerde Merkaba binnen het pingpongveld heeft het leven de afgelopen jaren al wel veel aangenamer gemaakt. Toch bevond men zich echter nog steeds binnen dat pingpongveld.

Nu dat we ons bewust zijn van het Universeel Perspectief, kunnen we besluiten om vanuit onze Wezens-as, de Y-as, te gaan leven. Dat betekent niet dat we de levenservaringen uit de weg gaan, maar dat we onze referentiepunten verleggen. Dat betekent dat we ons referentiepunt gaan verleggen van het 4e niveau waar we onze goden, ascended masters, engelen, teachers etc. hadden geplaatst, naar het 7e niveau: onze Oorsprong, Bron. En dat is een belangrijke afstemming.

Sinds begin 2013 ben ik door veel quarantaines gegaan en heb ik op alle niveaus veel los gelaten, zoals oude ideeën, paradigma’s, dogma’s, stellingen, zekerheden, hetgeen een resetting van mijn gedachtes heeft teweeg gebracht.

Het is een groot genot om te kunnen besluiten om mijn Merkaba nu steeds vanuit  mijn  eigen Wezens-as (dus volledig afgestemd op mijn/ons aller Oorsprong) te leven.  

Deze positie om de Merkaba te activeren is dan nog krachtiger, autentieker en wezenlijker. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat deze verlichting automatisch komt als je het Universele Perspectief begrijpt, de Methodologie doet met de horizontale lemniscaten tussen heden, toekomst en verleden plus de nachtelijke derivatie/afstemming doet met de verticale verbinding tussen het nulpunt op het eerste niveau (Verdubbelde), naar het nulpunt op het vierde niveau (Dubbele), naar de Oorsprong, en weer terug naar het dubbele nulpunt op het 1e niveau.

20150709_UP_Nachtelijke_derivatie_transp_s_copy.png

Living IN and FROM the Heart is een goed streven en ik heb daar een tijd mee gewerkt, totdat ik ontdekte, dat ook dit een programma van de virtuele wereld is; heel interessant en overtuigend, maar met een grote handicap: we blijven in goed en niet goed zitten. Het onderscheidt nog steeds het leven vanuit het hoofd met het leven vanuit het hart. Het is nog steeds dualiteit. Er is al veel meer verbinding met het centrum van de aarde en de zon, plus de centrale zon van ons melkwegstelsel, maar dat alles is nog steeds een deel van een groter geheel.

Vanuit het hart leven impliceert natuurlijk al meer eenheidsbewustzijn, maar de grote kwestie is, waar we ons positioneren en wat ons referentiepunt is.

Iedereen die ooit zijn/haar Merkaba heeft leren activeren, kan dat blijven doen, en tegelijkertijd kan hij/zij zich in zijn/haar eigen centrale Zijns-as plaatsen en het verschil voelen. Je kunt zeggen: het is EN/EN in plaats van OF/OF.

Ik kies voor mijn Merkaba in mijn Zijns-as!

Geniet ervan! Het verleden loslaten is niet altijd even gemakkelijk en leuk, maar het is beslist de moeite waard.


Artikel 2 geschreven door Johanna Kleipool

De meesten weten dat alles uit de eenheid voortkomt, en dat verleden, heden en toekomst er tegelijkertijd zijn. In de Oorsprong is alles echter zó compact, ondeelbaar, perfect en samenhangend dat we de onderdelen van het geheel niet kunnen zien. 

In de Bron –waar alles perfect is- ontstaan ontelbare vragen zoals bijvoorbeeld: 'hoe zou het zijn om verlaten te worden?; om onderdrukt te worden?; om angsten te hebben? etc.' Om deze vragen te kunnen  beantwoorden, gaan wij allen hier -in deze virtuele wereld- onze ervaringen betreffende de IMperfectie, opdoen; hoe perfect we ook proberen te zijn! 


De meesten van ons leven in het heden en/of het verleden. Weinigen hebben contact met de toekomst. Je kunt leren om heden, verleden en toekomst te verbinden/verenigen. Aangezien de toekomst een veel hogere frequentie heeft dan het verleden, kan het verleden daardoor lichter worden en kun je uit een lange lijdensweg stappen. Je gaat dan verbanden zien en al je ervaringen waarderen; hoe moeilijk en pijnlijk deze ook geweest zijn. 

Ieder kan besluiten om zijn/haar rijke ervaringen -die het antwoord zijn op onze vragen over de IMperfectie- weer naar 'Huis' te brengen. 

We zijn allemaal dus tijdelijk uit ons aller Eenheid/Oorsprong gestapt met verschillende vragen over hoe het zou zijn om NIET PERFECT te zijn. En op het moment dat we uit de Eenheid gingen met die vragen over de IMperfectie, hadden we tegelijkertijd ook de antwoorden al bij ons (want die zijn deel van het geheel), maar in deze virtuele wereld zijn we het contact met deze toekomst kwijt geraakt.

Al ben je in deze virtuele wereld, toch kun je besluiten om vanuit de as van je eigen Essentie te leven, die jou in de virtuele realiteit tegelijkertijd een verbinding geeft met je eigen Oorsprong. Als je in die verticale as bent, kun je werkelijk uit eigen bronnen tappen en alle ervaringen in je leven met elkaar verbinden. Niets kan worden uitgesloten! 

Een ander groot voordeel van in je eigen verticale Y-as te staan, is dat je niet meer bezig bent met thema’s die te maken hebben met overleven, veiligheid en zekerheid; met vergelijken en in competitie gaan en vooral ook dat je geen behoefte meer hebt om je leemtes/leegtes op te vullen. Je gaat dan die innerlijke (existentiële)  leegte liefhebben en waarderen. Daarover meer in een volgend artikel. En dat is een ideale voorwaarde om werkelijk te doen waar jouw passie ligt.

Je kunt je afvragen wat we allemaal in deze virtuele wereld doen en waar we heengaan.
Tegen de tijd dat je je begint te vervelen en je de indruk hebt dat je bepaalde ervaringen al eens hebt opgedaan, is het een goed moment om te besluiten om deze te ontdoen van alle pijn en om te zetten in informatie die jij weer terug kunt brengen naar jouw/De/onze Oorsprong.  

Er zijn oefeningen waarmee je overdag jouw verleden, heden en toekomst met elkaar kunt verbinden en er is een manier waarop je ‘s nachts alle aspecten van jezelf kunt verbinden, waardoor je volgende dag dan optimaal wordt.

In een 3-daagse workshop geef ik een synthese van het Universele Perspectief en krijg je een drietal oefeningen die je thuis kunt gebruiken. Ook gaan we dan analyseren met welke ‘vragen over de IMperfectie’ jij oorspronkelijk in deze virtuele wereld bent beland.

Na een tijdje ben je in staat om je eigen handelen en thema’s onder de loep te nemen, en zonder veel inspanning te balanceren. Vaak wil men bepaalde nare ervaringen vergeten of opzij schuiven, maar aangezien alles deel van het geheel is, kan dat dus niet. Een en ander zal toch steeds weer terugkomen.

Zou je het niet leuk vinden om bij jezelf en anderen te kunnen observeren of jullie bezig zijn met thema’s (zondes) die te maken hebben met 1. Overleven; 2. Veiligheid; 3. Vergelijken en in competitie zijn; 4. Het opvullen van leemtes in de vorm van relaties, religie, overtuigingen, angsten, etc.

Als we de leegte in onszelf niet kunnen honoreren en liefhebben, vullen we deze met elementen van buitenaf. Die leegte heeft iedereen en dat is de existentiële leegte die ons direct in verbinding stelt met het Niets en Alles: De Bron.

Heel belangrijk is het om een doel te hebben. Waarom zijn we in deze virtuele wereld?

Juist om de IMperfectie te beleven. Dus ga genieten van al die thema’s.

In plaats van dat je thema’s en emoties de baas zijn over jou, kun jij ze observeren, afronden en als een kostbaar geschenk weer naar De Bron brengen, want daar ontstonden de vragen over hoe het zou zijn om NIET PERFECT te zijn.
En alles wat één persoon aan ervaringen/informatie terugbrengt naar onze Oorsprong, is van nut voor allen.
En je kunt verder redeneren en begrijpen, dat De Bron verandert op het moment dat jij met je pakket aan virtuele ervaringen weer ‘thuis’ komt.

En als de Bron verandert, gebeurt dat ook bij de Oorspronkelijke universa. Wow, dus alles wat wie dan ook beleeft en ervaart, is van groot belang voor ons allemaal.
Ieder van ons is een uniek wezen met unieke ervaringen, inzichten en wijsheid.
En om een bepaald programma te kunnen ‘draaien’, hebben we specifieke gedachtes nodig om dat programma te kunnen uitvoeren. 
En al die gedachtes veroorzaken emoties die uiteindelijk hun weerslag hebben op het fysieke/biologische lichaam.


 Artikel 1 geschreven door Johanna Kleipool

Universeel Perspectief is de Nederlandse naam voor het unieke werk van Alejandra Casado, afkomstig uit Argentinië. Het is een methodologie die gebaseerd is op de kwantumleer van Dr. Jean Pierre Garnier Mallet en Dr. Ryke Geerd Hamer. Dit perspectief werkt met pure logica en heeft een afstemming uitsluitend op ieders eigen oorsprong, die tegelijkertijd de bron van allen is. Deze oorsprong is ondeelbaar. Wij zijn allen uit dit Thuis vertrokken om te kunnen ervaren wat het is om niet perfect te zijn. 

Om dit universele perspectief te begrijpen, zijn de 11 video’s van Alejandra Casado ideaal. Ik heb deze video’s inmiddels in het Nederlands vertaald en deze zijn gratis te bekijken op Youtube. Als het werk met je resoneert, kun je de video’s net zo vaak bekijken als je wilt. Iedere keer zul je iets nieuws horen.

In de eerste twee video’s legt Alejandra de basisprincipes uit. Deze leiden tot een totaal nieuwe manier om tegen het leven aan te kijken.

Ik zal in dit artikel de essentie zo kort en bondig mogelijk weergeven:

Er is eenheid; een oorspronkelijk universum, waar alles in harmonie samen is; het mannelijke en het vrouwelijke príncipe; het water dat het vuur omsluit; niets ontbreekt; alles is ondeelbaar.

In die eenheid ontstonden vragen over hoe het zou zijn als ons iets zou ontbreken. Voor het beleven van dat vraagstuk hebben we mede- ofwel tegenspelers nodig en ook zij zijn wezens die uit die ene eenheid ofwel bron komen, want iedereen is deel van dat geheel, van die Oorsprong, van die Essentie, van die Waarheid, van die Ondeelbaarheid, van de Bron.

Om al die vragen over de imperfectie te kunnen beleven, moesten we ons van de Oorsprong afscheiden en een virtuele wereld scheppen; een virtuele wereld die zich in 7 frequenties en 3 tijden opende en we moesten onszelf opsplitsen in: ons Oorspronkelijke Wezen, ons Dubbele en ons Verdubbelde.

De 7 frequenties: (zie tekening)

De bron zelf:                                              niveau 7
Het kwantumveld; pure energie:                  niveau 6 
Alle distorsies, mogelijkheden om
      de imperfectie te beleven:                     niveau 5
Het programma dat we gekozen hebben,
      de reiziger, 
de Architect,ons Dubbele,
      onze identiteit, onze ziel, zieleboek:       niveau 4
Alle gedachtes die ons programma
      ondersteunen:
                                      niveau 3
Alle emoties (energie in beweging),
      hormonale reacties:
                              niveau 2
Het fysieke, biologische niveau:                   niveau 1

De 3 tijden:

20150710_UP_skelet_wit_s.png

Verleden           heden            toekomst

We hebben meestal geleefd met informatie, waarheden, dogma’s, paradigma’s, veronderstellingen, etc. uit het verleden en we refereren ons meestal aan parameters uit het verleden. Daarmee blijven we in een ping-pongveld vastzitten, waar we niet uit komen. We verzinnen steeds weer nieuwe stellingen en veronderstellingen, maar steeds vanuit een referentie aan het verleden. Dus blijven we in hetzelfde veld zitten: een virtueel veld, waar we de parameters en dogma’s niet eens willen bevragen.

Het is heel belangrijk dat we alle oude ideeën loslaten, volledig neutraal en ons specifiek op onze eigen Oorsprong afstemmen.

Er is op ieder niveau een dubbel nulpunt waar we niet het niveau zijn, maar louter en alleen onze eigen Bron/Essentie. Je kunt het zien als een draad die uit de oorsprong, vertikaal naar beneden (Y-as) gaat door de nulpunten van ieder niveau. Dit dubbele nulpunt is het enige punt waar we authentiek, oorspronkelijk, ondeelbaar zijn. Op de horizontale lijn, de X-as, zijn we verder overal virtueel.

We herhalen onszelf eindeloos. Denk maar aan Smith van de film The Matrix.

Er is een prachtige techniek waarmee we dat Oorspronkelijke Wezen, via de vertikale Y-as naar beneden kunnen brengen, tot aan ons fysieke/biologische niveau toe.

We hebben inmiddels al zoveel ervaringen opgedaan in het virtuele veld, dat sommigen zich een beetje beginnen te vervelen. En deze verveling is een prachtige indicatie, dat er wellicht iets anders wil gebeuren.

We gingen uit de Bron met vragen over afgescheidenheid, verdeeldheid, scheiding tussen het mannelijke en vrouwelijke príncipe, de dualiteit, maar we waren onze oorspronkelijke vragen natuurlijk al heel snel vergeten, want opeens waren we alleen, afgescheiden (van de Bron, van Huis) en we moesten gaan overleven (thema van het 1e niveau), want we moesten opeens lucht inademen, eten en drinken. Vervolgens moesten we ons gaan bezighouden met veiligheid (thema van het 2e niveau), want de ander werd een gevaar voor ons in de virtuele wereld en als eenmaal ons eigen hachje veilig gesteld was en we er hekken omheen geplaatst hadden, gingen we over die heg naar de buurman kijken en ons vergelijken en in competitie (thema van het 3e niveau) om de beste en de snelste te zijn; om te jagen in plaats van gejaagd te worden; om een maaltijd te hebben en niet de maaltijd van een ander te worden en uiteindelijk om de leemtes in te vullen (thema van het 4e niveau); om extern datgene te zoeken wat ons ontbreekt. De meeste relaties zijn daarop gebaseerd.

Dit worden wel onze 4 basis’fouten’ genoemd. Het zijn natuurlijk geen fouten; het zijn juist keuzes van ons allen, omdat we dieze wilden meemaken en de IMperfectie van al die ervaringen.

Dus we zijn uit de Bron gegaan met ontelbare vragen. Dit noem ik divergent, naar buiten toe. We hebben ongelooflijk veel ervaringen opgedaan. Niet één hiervan is overbodig. Alle ervaringen van iedereen, in alle tijden, zijn waardevol, hoe afschuwelijk deze ook waren. Wij wilden allen weten wat die imperfectie inhield. Wij allemaal samen hebben door de tijd een ongelooflijk waardevolle verzameling van ervaringen opgedaan. Al die ervaringen zijn informatie.

Wat is er dan logischer dan dat we die ervaringen weer naar Huis brengen?!

Dat naar de Bron terugkeren noem ik Convergent, naar één punt terugkeren.

Ieder mag vrijelijk kiezen om nog meer divergente ervaringen op te doen of om deze ervaringen als een soort ‘brandstof’ naar de Bron terug te brengen.

Op alle niveaus hebben wij in het uiterste verleden en in de uiterste toekomst toeschouwers van onszelf, maar helaas slapen die van de toekomst.

Door de Methodologie toe te passen, gaan we de toeschouwers van de maximale toekomst wakker maken en door verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden en de hogere frequenties van de toekomst toe te voegen aan alle ervaringen uit het verleden, transformeren de ervaringen uit het verleden in een soort ‘brandstof’ die we met ons mee naar ‘Huis’/De Bron/De Essentie/De Waarheid/De Oorsprong/De Ondeelbaarheid (allemaal benamingen voor diezelfde Oorsprong) kunnen nemen.

Je zou al die ervaringen als virtueel water kunnen beschouwen, en dat we dit naar het Oorspronkelijke Water van De Bron brengen. Daardoor zal het Oorspronkelijke Water nooit meer hetzelfde zijn; ook al was het in eenheid en ondeelbaarheid. En daarmee kun je op een logische manier verder redeneren, en begrijpen, dat wanneer onze virtuele ervaringen het Oorspronkelijke Universum raken, deze Oorsprong daardoor verandert. Dus alles wat wie dan ook beleeft in deze virtuele wereld, verrijkt het Oorspronkelijke Universum. Maar daarvoor is het wel nodig dat ieder het besluit neemt om dat hele virtuele pakket aan informatie weer naar de Bron te brengen. Je zou kunnen zeggen, dat er een omslagpunt in je virtuele bestaan komt, wanneer je het besluit neemt om al jouw rijke ervaringen weer naar De Bron te brengen.

Dus iemand is op weg naar buiten –divergent-, in de virtuele wereld; of iemand besluit om weer terug naar huis te gaan –convergent- met alle informatie aan ervaringen in die virtuele wereld.

Aan het begin van de tijdsopening konden wij ons onmogelijk onze originele vragen herinneren, laat staan dat we de antwoorden er op hadden, maar nu we 'het einde der tijden' naderen, d.w.z. de tijdsopening steeds kleiner wordt krijgen we steeds gemakkelijker toegang tot de antwoorden op onze eigen vragen over de Imperfectie.

Zie de piramide van het begin van de tijdsopening en zie de piramide van nu.

20150710_UP_tijdsontv_NU_wit_s.png

Als we nu een vraag hebben, dan komt het antwoord heel snel naar ons toe. Want uiteindelijk gaat deze hele virtuele wereld alleen maar om vragen en antwoorden. We hebben de antwoorden en we kunnen zelf, ieder voor onszelf, besluiten om deze antwoorden weer naar Huis te brengen. Als de Bron, de Oorsprong, ons cadeau met virtuele en doorleefde ervaringen ontvangt, komt er weer een vereniging tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect. Dan wordt alles weer heel en ondeelbaar en kunnen we ons weer met de Oorspronkelijke Universa verbinden.

Vanaf het moment dat we onze virtuele ervaringen bij de Bron hebben afgegeven, kunnen we ervoor kiezen om niet meer op een divergente manier in deze wereld te stappen, maar direct via onze eigen verticale Y-as in alle dubbele nulpunten op ieder niveau te leven.

Dan kunnen we authentieke wezens zijn die volledig zelf-refererend en zelf-verantwoordelijk zijn.

Door dat te doen, zijn er wellicht anderen die ook een resonantie met dit werk gaan hebben, en op die manier kunnen we het sluiten van de tijd ongelooflijk harmonisch maken.  

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
share on
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

subscribe to newsletter


First Name:

Last Name: