ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Voor een goed verloop van diverse activiteiten, zoals hierna omschreven, is het noodzakelijk dat ik, Johanna Kleipool, namens MerkabaLight een dossier aanleg.
Dit is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens wettelijk verplicht.
MerkabaLight* (ML) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Artikel 1: * Contactgegevens

https://www.merkabalight.com
Salesianenstraat 373
5042DT Tilburg, Nederland
Tel: +31-640 554 921


Artikel 2: Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ML verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Stad en land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website, zoals het bestellen van toegang tot de videoserie Master Your Energy en de nieuwsbrief
 • Bankrekeningnummer


Artikel 3: Dit betekent onder meer dat MerkabaLight

 • Zorgvuldig omgaat met jouw gegevens.
 • Ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Artikel 4: Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MerkabaLight verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het inschrijven voor een workshop, en/of
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief, en/of
 • Jou de mogelijkheid te bieden om mij via een formulier op mijn website, een bericht te sturen, en/of
 • Om toegang te verkrijgen tot de video’s van de videoserie Master Your Energy, en/of
 • Om een persoonlijke Inzichten- en Opruimingssessie te doen, en/of
 • Om telefonisch of via Whatsapp contact met je te kunnen hebben, en/of
 • Om je een (BTW) factuur te sturen.

Deze gegevens verwerken wij omdat je hiervoor toestemming hebt gegeven of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 5: Herroepingsrecht / ontbinding

Bij levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft de consument geen recht op ontbinding/herroeping. De consument doet, voorafgaand aan de nakoming, uitdrukkelijk afstand van zijn recht op ontbinding.


Artikel 6: MerkabaLight heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. 
  Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • SPF en DMARC zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#merkabalight.com) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. 
  Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. 
  Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

MerkabaLight neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met johanna@merkabalight.com. 

Buiten mijzelf, heeft niemand toegang tot jouw gegevens. Jouw persoonsgegevens heb ik nog nooit aan derden toevertrouwd, en dat zal ik in de toekomst ook niet doen.


Artikel 7: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MerkabaLight bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën) van persoonsgegevens:

 • Transactiegegevens: 7 jaar.
 • Nieuwsbrief: zolang u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief.
 • Dienstverlening: tot 5 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.

Artikel 8: Delen van persoonsgegevens met derden

MerkabaLight verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden.
Mocht dit nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst, zal ML eerst contact met jou opnemen om jou toestemming hiervoor te vragen, en aan de wettelijke verplichting te voldoen.


Artikel 9: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MerkabaLight gebruikt wél functionele cookies, maar geen analytische of marketing cookies of vergelijkbare technieken.


Artikel 10: Jouw rechten

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: johanna@merkabalight.com. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je paspoort, en maak de MRZ (Machine Readable Zone) -de strook met nummers onderaan het paspoort-, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.
MerkabaLight wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-on