We gaan op zoek naar alle verloren zielendelen, die na een grondige opschoning in het hier en nu bij jou worden terug gebracht. Bovendien worden ongewenste energieën gedetecteerd en een voor een op een veilige manier afgevoerd.

Hierdoor word je weer HEEL en COMPLEET, in het HIER en NU.

Tijdens de sessie ga ik met jouw onderbewustzijn communiceren,
en daar veel vragen aan stellen.
Dit onderbewuste deel van jouw ziel weet alles, en het geeft heel snel -via jou- antwoorden. Daardoor krijg je ruim inzicht in de vele dynamieken die je afremmen.

Neem hier contact op voor een H&S Healing sessie of meer informatie,
of bel direct met Johanna: 06 4055 49 21

Hoe verloopt een sessie?

1. We beginnen de Heart & Soul Healing sessie door te communiceren met een Collectieve Energie, die jou tegenwerkt. Via het stellen van veel vragen, komen we achter de finesses van deze energie. Zo kunnen we b.v. uitvinden hoeveel procent energie deze collectieve energie van jou neemt, en op welke manieren deze jou tegenwerkt.  
We helpen deze Collectieve Energie op een liefdevolle en veilige manier om naar De Bron terug te gaan, waar deze veel meer kan zijn dan bij jou. 
Als deze collectieve energie bij jou is vertrokken, verloopt de Heart & Soul Healing Sessie veel soepeler. 
Deze collectieve energie gaat meestal vrijwillig terug naar de Bron en komt niet meer terug. Soms heeft de energie ondersteuning nodig.
Alleen na dit onderdeel, heb je al veel meer energie!

2. Vervolgens gaan we kijken of je nog oude en onverwerkte energieën uit jouw verleden nog bij je hebt, zoals energieën van oorlog, honger, ziekte, en wat dan ook. Ook met deze energieën gaan we communiceren en ze liefdevol terugleiden naar de Bron waar ze weer in eenheid met alles kunnen zijn. Dat is zowel goed voor jou als voor deze energieën.
Dus het is een win-win gebeurtenis.

3. We gaan nog meer ongewenste energieën ontdekken en afvoeren.
Het kan ook zijn dat je in het verleden geloftes hebt afgelegd in kloosters, tempels en dergelijke instituten, of beloftes in een relatie. Dus geloftes van celibaat, gehoorzaamheid en armoede en tegelijkertijd beloftes van trouw tot de dood. Na jouw goedkeuring ga je deze geloftes en beloftes herroepen.

4. We gaan ook kijken welke gebeurtenissen de oorzaak zijn van blokkades in jouw fysieke lichaam. Jouw onderbewustzijn vertelt snel en precies wat er, en waar, gebeurde en zelfs wie in je huidige leven een gelijksoortige rol speelt. Je onderbewustzijn vertelt ook vaak, dat je in andere levens de rollen omgekeerd hebt ‘gespeeld’.
Daardoor snap je onmiddellijk, dat je afwisselend slachtoffer en beul bent geweest. Dat helpt je om uit een eventuele slachtofferrol te stappen.  
spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek.
Je ontdekt de unieke rol die jij speelt in de krachten van deze planeet en voegt er een andere dimensie aan toe. Je snapt waarom jij hier op Aarde bent op dit moment in de geschiedenis. Het is belangrijk voor jou om te weten dat je jouw zielewerk al vele levens aan het doen bent, ook al was jij je daar niet van bewust. 
Als je niet begrijpt dat het jouw rol is om in de vele dimensies van de werkelijkheid de verschillende collectieve bewustzijnen van energie in balans te brengen, dan kun je je erg gefrustreerd voelen over jouw levensweg.
Hier ben jij, levend in het hier en nu, maar jouw gedachten dwalen naar het verleden. Wij denken zo vaak aan het verleden, dat dit ons hier en nu verstoort, en wij niet nu langer volledig in ons lichaam aanwezig zijn. Deze stukken van jou die niet in het hier en nu zijn, kunnen fragmenten zijn van een vorig leven dat je niet volledig geïntegreerd hebt in jezelf. En wanneer jij dit doet, genees jij jezelf en verander jij jouw vibratie.

5. Een ander belangrijk onderdeel van Heart & Soul Healing is om energieën te vinden die bij jou zijn aangehecht. Het woord “aangehecht” klinkt misschien onaangenaam, maar wat als deze aanhechtingen slechts mensen zijn, of de zielen van mensen van wie wij in het verleden gehouden hebben? Deze mensen zitten energetisch nog steeds aan ons vast met koorden en zij hebben jouw energie nodig, ook al zijn zij op dit moment niet in jouw leven aanwezig op de manier van toen.
Bedenk dat wij anderen gebruiken om te weerspiegelen wie wij zijn en we doen dit voortdurend wanneer wij met anderen omgaan.
Volgens mij beseffen wij niet hoeveel energie wij gebruiken wanneer wij energetische aanhechtingen hebben.

6. Het volgende gebied waar we naar gaan kijken in een Heart & Soul Healing sessie is jouw vorige levens of een tijd in het verleden waar belangrijke programma’s werden geactiveerd. Wanneer je een onderbewust programma hebt waar je energie aan geeft wat zegt dat het niet veilig is om lief te hebben, je kracht te nemen of te zijn wie je bent, dan begrensd dit programma jouw wereld.
Ik vraag mijn cliënten altijd hoeveel energie zij gebruiken om zichzelf te weerhouden om gelukkig te zijn en de meeste mensen zeggen mij dat ze hier tussen de 50 en 75 % voor gebruiken. Zij hebben een programma dat zegt: Als ik gelukkig ben en alles heb wat ik wil –alles wat ik me ooit kan voorstellen of wensen– zal iemand het komen wegnemen. Een ander programma wat daarmee samen lijkt te gaan is: Ik zal mijzelf kwetsen voordat iemand anders dat kan doen.
We kunnen niet naar deze vorige levensprogramma’s voordat wij de Primaire Energie hebben gezuiverd, alle delen van jou die niet in het hier en nu zijn weer terug in lijn hebben gebracht en de verbinding hebben verbroken met iedereen waarmee je in het verleden energetisch mee verbonden bent geweest.

7. Aan het eind van onze gezamenlijke sessie, breng en integreer ik het deel van jou terug wat ongeveer met de leeftijd van drie jaar heeft gezegd’: “Ik wil hier niet langer zijn.” Ik geloof dat dit kinddeel van jouw geest of ziel zich van jouw lichaam afgescheiden heeft en jou al deze jaren van buitenaf geobserveerd heeft. De integratie van deze kindvibratie en het in lijn brengen van alle verschillende delen van jou die niet in het hier en nu waren, noem ik INscension. Wanneer je helemaal een bent, kun je het hier en nu op een volkomen andere manier te ervaren en het verandert jouw werkelijkheid en jouw vibratie terwijl je, bekrachtigd, doorgaat op jouw zielepad.

Je mag deze sessie -die ongeveer 2 uur duurt en zeer liefdevol en begrijpelijk is- als audio opnemen.

De vergoeding is € 250. Mocht de sessie uitlopen, verandert de prijs niet.

Neem hier contact op voor een H&S Healing sessie of meer informatie,
of bel direct met Johanna: 06 4055 49 21